Konceptet

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n er et koncept, der primært består af en række workshops,
som afvikles på skoler og biblioteker, geografisk fordelt rundt om i landet. 

Under workshoppen skriver og illustrerer elev/deltager indholdet til det som resulterer i egen bog. 

Forfatter & illustrator workshoppene som blev afholdt i perioden april 2018 – april 2020
falder under det, som defineres som S o m m e r f u g l e e f f e k t e n ‘s pilotprojekt.  

Under denne periode er konceptet løbende blevet tilrettet efter respons og gode råd fra elever, lærere
og øvrige, således vi straks har kunnet justere, eller helt fjerne, elementer, som ikke gav mening for
konceptet. Omvendt har vi også lyttet til gode råd om elementer, som kunne tilføjes til konceptet. 

Under pilotprojektet blev materiale fra Forfatter & illustrator workshoppen omsat til e-bøger
og publiceret i Det digitale Børnebibliotek, som i denne periode, var knyttet til konceptet. 

Forfatter & illustrator workshoppen var forløberen til det som i dag hedder; SKOLE workshop II (turkis),
og lagde yderligere frø, som har spiret sig frem til tre helt nye workshop med forskellige målgrupper. 

I forbindelse med S o m m e r f u g l e e f f e k t e n s overgang fra pilotprojekt til virksomhed,
er Det digitale Børnebibliotek blevet lagt ned med den begrundelse at børn og forældre i de fleste tilfælde,
kun har interesseret sig for egne publiceringer. Det digitale børnebibliotek fungerede derfor ikke som tænkt,
som en digital platform med bøger skrevet og illustreret af børn til børn.

Derimod har der været stor efterspørgsel fra elever, lærere, og forældre om at få omsat tekst og illustrationer
til en fysisk bog. Dette har vi lyttet til med store ører, og har nu en løsning for dette i støbeskeen.

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n?

Hvorfor dette lange navn? Sommerfugleeffekten er et begreb, som stammer fra Kaosteorien.

Edward Norton Lorenz, en prisbelønnet amerikansk matematiker og meteorolog, er en af pionererne bag kaosteorien. Begrebets betegnelse, sommerfugleeffekten, skyldes Edward Norton Lorenz´s artikel:

“Predictability: Does the Flab of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas? På dansk;

“Forudsigelighed: Kan en sommerfugl, der slår med vingerne i Brasilien, starte en tornado i Texas? “

I populær tale beskrives sommerfugleeffekten som forestillingen om at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en orkan/storm på den anden side.

Vingeslaget kan teoretisk igangsætte en påvirkning, der fortsætter og forstørres – Wikipedia

Som fænomenet ønsker vi gennem S o m m e r f u g l e e f f e k t e n at flytte bjerge, på den anden
side af kloden og slå ringvirkninger af dimensioner, som gør en forskel. 

Med fokus på temaerne: Mobning, Ensomhed, En helt, Vores jord, Kærlighed og Integration skal børn
og unge ses, høres og opleves, gennem deres ufiltrerede syn på verden. Yderligere skal unge talenter spottes,
så vi tidligt kan få dem guidet videre på deres kreative vej, via et et talentprogram som vi har i støbeskeen.