Forfatter & Illustrator Workshop

S o m m e r f u g l e e f f e k t e n afvikler Forfatter & Illustrator workshops på skoler i Danmark. Under workshoppen skriver og illustrerer eleverne bøger i team, hvorefter bøgerne bliver sendt til tryk.

I populær tale beskrives sommerfugleeffekten som forestillingen om at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en storm på den anden side. På samme måde som fænomenet ønsker jeg gennem
S o m m e r f u g l e
e f f e k t e n
at slå ringvirkninger gennem fokus på følgende temaer:

Mobning, Ensomhed, En helt, Vores jord, Kærlighed og Integration

VIA Læreruddannelsen

Efter mit oplæg ved en konference i Aarhus d. 4. december 2019,
skrev Alice B. Nissen, cand.mag., lektor, VIA Læreruddannelsen følgende; 

 Jeg talte med nogle studerende i dag, som havde været til konferencen – de fremhævede især dit indslag, 
som meget visionært. Vi skal i hvert fald nok gøre opmærksom på dit projekt, hvor vi kan!

Hjertesag

Tryllebjerget arbejder for, at alle børn, og ung,e får den bedst mulige oplevelse, når de kommer på H.C. Andersen Børne og Ungehospital. Der er ingen tvivl om at S o m m e r f u g l e e f f e k t e n s HJERTESAG er kommet for at blive, her på H.C. Andersen Børne og Ungehospital, OUH. 

Et unikt samarbejde hvor Pia, hver 2 mdr. skaber det kreative rum, hvor både børn ,og unge – søskende, og forældre, mødes omkring et fælles tema  – hvorefter, hun samler materiale, der trylles om til super spændende puslespil, og vendespil, som efterfølgende doneres til de indlagte børn.

– Mette Sorang Kjær, Velfærdskoordinator, Socialpædagog; Pædagog

Åben skole – KBH

I Københavns Kommune arbejder teamet ’Åben København’(som består af Åben Dagtilbud og Åben Skole) med at kuratere, kvalificere, og formidle mødet mellem dagtilbud, skoler og de københavnske eksterne læringsmiljøer.

Det er tydeligt, at Pia Larsen har noget på hjerte, som hun ønsker at videreformidle til eleverne, i det særlige rum der opstår, når en engageret ildsjæl og en flok læringsparate, og nysgerrige børn, mødes. (skrevet efter besøg, ved en af S o m m e r f u g l e e f f e k t e n SKOLE workshop, i København)

– Frederikke Krabek Friholm, Chefkonsulent, Leder af Åben København

DOKK1

I 2018 og 2019 har S o m m e r f u g l e e f f e k t e n afviklet en række Forfatter- & Illustrator workshops på DOKK1. Pia er mødt velberedt til de forskellige workshops og har med stort engagement kastet sig ud i undervisningen af eleverne til stor tilfredshed fra de deltagende klasser.

– Tiril Mark Høj, Biblioteksformidler, DOKK1

Jeg synes, det var en god oplevelse, at du var i klassen, og at du med dit engagement, hjælpsomhed
og gode humør hjalp eleverne til at tegne og skrive. Evaluering fra eleverne (elevudtalelser):

Det var lærerigt. Det var godt, sjovt og hyggeligt.

Flere elever ville helst have skrevet – før der skulle illustreres. Du var en meget stor hjælp.

– Hanne Arndt, Holluf Pile Skole, Odense

Jeg synes det gik super godt og det var meget interessant at se eleverne arbejde med bøgerne.
Du startede med en meget kort intro til eleverne, om hvad der skulle ske og hvad der forventes af dem,
hvorefter eleverne fik lov til at arbejde med bøgerne.

Den korte intro havde god effekt oplevede jeg, eleverne var nysgerrige og går,
efter tegn fra dig, i gang med det samme.

Du formår at få selv de mindre kreative elever til at skrive historier og lave kreative illustrationer,
ved blot kollektivt på klassen at bede dem starte med at tegne en tegning til forsiden,
for herefter historierne vil komme helt af sig selv. – succes!

Undervejs bliver eleverne vejledet af dig, når du går rundt i klassen
og du følger aktivt med i elevernes arbejde og sætter dig ned hos dem der har brug for et ekstra skub.   
En rigtig god formiddag, med meget glade elever. Tak!

Camilla Davidsen, Vikar på Sommersted Skole.

Hej Pia 🙂 Selv tusind tak for en rigtig god oplevelse!

Det var så dejligt at have besøg af jer, og opleve hvordan børnene dybt engageret gik ind i projektet.
Det var rigtigt rart at se, hvordan I tog jer tid til børnene, og fik arbejdet en historie frem sammen med dem.
Jeg hørte også efterfølgende forældre omtale workshoppen i rosende ord.

– Linn, pædagog på BU2, Skejby Sygehus

I min 5. klasse har vi haft forfatterbesøg af Pia Larsen i forbindelse med 
workshopkonceptet Sommerfugleeffekten. 

Det var en rigtig god oplevelse, hvor alle elever kunne være med. 
Eleverne skulle tage udgangspunkt i deres egen tegning, og skrive en historie ud fra den.

 Det gjorde det nemmere for eleverne at finde på.
De var allesammen meget optagede af at gøre det godt og tog opgaven meget alvorligt.
Det summede af aktivitet i klasselokalet, alt imens at Pia gik rundt og hjalp eleverne ved bordene.
Pia har evnen til at indgyde troen i eleverne på at alle kan skrive en bog.
Alt i alt en rigtig god oplevelse, som jeg klart vil anbefale. 

– Karina Nissen, lærer på Fællesskolen Starup-Øsby

Vi har på Vigerslev Alle Skole i 4.v haft Pia på besøg med en workshop den 25. april 2019,
hvor hun formåede at engagere og inspirere eleverne.
Da vi dagen efter evaluerede workshoppen, sagde eleverne at det havde været spændende og lærerigt.
Eleverne var dybt optaget af workshoppen.

Mvh. Maria Petersen – lærer ved Vigerslev Allé Skole

I dag fredag den 26. april, har 4.u (hold 1), på Vigerslev Allés skole
og jeg haft fornøjelsen af en dobbelt workshop med Pia Larsen.   

Det var meget inspirerende at se, hvor motiverede eleverne var i skriveprocessen
og hvor nemt det var for dem at skrive efter de først havde brugt lang tid
på illustrationen / forsiden til deres historie. Den kreative indgangsvinkel til skriveprocessen

havde en positiv effekt på alle elever og særligt de fagligt svage elever blev hjulpet rigtig godt på vej;
De blev klædt godt på fra start og blev stillet overfor en opgave som de magtede/havde succes med.
Det har virkelig været en rigtig god oplevelse og vi glæder os meget til at
se de færdige bøger i Biblioteket i skyen

Mvh. Pia Lerager – lærer ved Vigerslev Allé Skole

Vi har været glade for forløbet og børnene hæftede sig især ved, at det at tegne var en rigtig god
måde at starte en historie på. Det har vi ikke ellers gjort, når vi skriver historier.

Den metode vil jeg forsøge at tage til mig fremover.

Børnene er også blevet ansporede af tanken om, at historierne bliver lagt på hjemmesiden og deres
forældre og øvrige familie kan læse dem. Det synes både er grænseoverskridende og spændende.

Jeg har også været glad for at have dig i klassen den dag. 

Tak til dig. Måske vi får mulighed for det en anden gang igen! 

Hilsner fra Kirsten Palsgaard Pedersen, Vibenshus Skole

Både eleverne og jeg havde en fantastisk dag. Eleverne siger, at det var sjovt, spændende og udfordrende.
De var også tidspresset, men oplevede alligevel, at de var fordybet. Jeg synes personligt, at det er fedt,
at vi får lov til at opleve elevernes produkter blive gennemarbejdet og redigeret professionel – 
det er jo sådan noget, som vi ikke har tid til i vores daglige arbejde. 

Så tusind tak for en dejlig og inspirerende dag

– Allan Skoven Pedersen, Lærer ved Holluf Pile Skole, Odense

Som lærer, oplevede jeg Pia som professionel, nem at komme i kontakt med, god at planlægge med og fleksibel.

Hun tog ansvar og var energisk fra start til slut!  Børnene havde en rigtig god dag, nogle var meget positivt overrasket, og glæder sig til at se og læse deres historier på hjemmesiden.  Alle var fuldt ud tilfredse med dagen, og en sagde endda “Pia smittede med hendes gode energi, og jeg havde virkelig lyst til at arbejde”. 
“Hun var god til at give idéer og det hjalp meget”.

Camilla Christensen, Rosengårdskolen, Odense