IN.HOUSE Workshop: 9-16 år

Vi skriver & illustrerer i fællesskab

Workshoppen afvikles på bibliotek

Vi skriver & illustrerer bøger i fællesskab

I forbindelse med IN.HOUSE workshoppen samarbejder jeg med kommuner og biblioteker.
Her kan borgere i alderen 9 – 16 år, deltage i den kreative workshop, og arbejde med eget
bogprojekt, hvor man skriver og illustrerer, enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Inden workshoppen

Man kan arbejde i team eller selvstændigt,
men der anbefales at man har tænkt godt over,
hvilket af de seks temaer man vil arbejde med

For link til research, klik ind på tema

Vi går i gang

Det er frivilligt, om man ønsker at skrive om personlige erfaringer eller om man
vil skrive en historie, som bygger på ren fiktion. Begge dele er lige interessante.    
 Vi starter workshoppen med et fokus på berettermodellens tre hovedpunkter.

En begyndelse

En midte

En slutning

Før man begynder sit skriveprojekt, vil vi gerne høre lidt mere om det budskab, man ønsker historien skal handle om, således jeg fra starten kan sætte mig ind i de forskellige historier og komme med indspil undervejs.
Man bestemmer selv, om man vil skrive historien færdig før man illustrerer eller illustrerer undervejs.

Målet

Først og fremmest ønsker jeg at imødekomme målgruppens ønske om et kreativt tilbud i kommunen.    
  I modsætning til SKOLE workshoppene ved jeg her, at deltagernes interesserer sig for litteraturen allerede
er vækket
ellers ville de ikke deltage. Når det er sagt, ligger der en opgave i at vedholde denne interesse.