Om Sommerfugleeffekten

Iværksætter af Sommerfugleeffekten

Pia Larsen etablerede Sommerfugleeffekten i 2018. Samme år, som hun startede virksomheden Den Lille Forfatter.

Hun er uddannet dokumentarfilminstruktør og billedkunstner.

I 2017 udkom hendes første bog om det stribede ballondyr, Zeppi Ballon, gennem Forlaget Philosophia.

Sommerfugleeffekten er virksomhedens hjertesag, hvorigennem hun glæder sig til at dykke ned i mange kreative projekter, store som små, i samarbejde med hospitalernes skønne børn og unge.

Besøg denlilleforfatter.dk

Besøg zeppiballon.dk

Tryllebjerget

Tryllebjerget arbejder for, at alle børn og unge får den bedst mulige oplevelse, når de – af mange forskellige grunde – kommer på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

Mette Sorang Kjær, Velfærdskoordinator, Socialpædagog, Pædagog, fortæller:

“Der er ingen tvivl om, at Sommerfugleeffekten er kommet for at blive hos os, her på hospitalet i Odense. Et unikt samarbejde, hvor Pia hver måned skaber det kreative rum, hvor både børn og unge – søskende og forældre – mødes omkring et fælles tema – hvor der skabes indhold til Lula Kaninbusk og Tryllebjergets hemmeligheder.”

Børne- og Ungdomspsykiatri i Odense

– Per Hansen, Pædagog, Børne og Ungdomspsykiatri Odense, fortæller:

Det at udtrykke sig ved brug af nye udtryksformer, som eksempelvis kunst, giver ofte vores unge et nyt sprog.


Et sprog og en måde at udtrykke sig på, der kan noget andet, noget man overraskes over, bliver nysgerrig på, leger med og inspireres af.

Sommerfugleeffekten er et begreb i projektet med Pia. Begrebet dækker meget godt over det, der sker, når disse unge udtrykker sig kunstnerisk i ord og billedsprog, som ofte starter en gensidig påvirkning og inspiration.

Disse unges sårbarhed, mistrivsel, smerte, savn osv. kan i kunstneriske udfoldelser vise sig som fantastiske styrker, vende tingene på hovedet og forandre ens opfattelse af sig selv og andre.

Jeg ,som pædagog og menneske, røres af sommerfugleeffekten som disse unge skaber, hvis de får en kontekst at gøre det i. Projektet med Pia har skabt ord og billeder, der skildrer de unges hverdagsliv i en svær tid.

Når ens personlige udtryk bliver stærkt på en kunstnerisk måde, tør man bedre at udtrykke det sårbare, og man får en anden respons. Det er sommerfugleeffekt i bedste forstand.Ja, mennesket er rigtig det skønneste, der er skabt H. C. Andersen