Vedtægter

Til trods for, at Sommerfugleeffekten er knyttet til en privat virksomhed (red. Den Lille Forfatter – herefter DLF) som virksomhedens hjertesag – og altså hverken er en forening eller organisation, er vi nået frem til, at vi har behov for vedtægter, en forretningsorden og etiske retningslinjer, som beskriver præmissen, formålet og visionen for hjertesagen, Sommerfugleeffekten. 


Det skyldes, at Sommerfugleeffekten er 100 % afhængig af bidragsydere, som støtter op om hjertesagens eksistens. Det er pt ikke aktuelt at løfte hjertesagen over i en forening, eller en organisationsmodel, da det kun vil medføre yderligere udgifter for hjertesagens projekter.


Vi har meget bedre mulighed for at få det optimale ud af den støtte, som vi modtager, med konceptets format, som det er nu. 


Løbende trækker vi erfarne personer – med fx lægefaglige kundskaber og kompetencer fra psykiatrien – ind i vores projekter. Hjertesagen beskæftiger sig med et følsomt og seriøst område – nemlig børn, som er syge i krop eller sjæl. Derfor er det af afgørende betydning, at vi kontinuerligt er lydhøre over for fagpersoner – med henblik på at sikre, at vi ikke træder ved siden af eller over grænsen og agerer i strid med hjertesagens hovedformål og hensigt.

Vedtægter

Navn, hjemsted og iværksættelse

2018

Sommerfugleeffekten blev etableret som virksomhed i 2018 og fik sit CVR.nr. 39715139 i juni samme år.

På det tidspunkt, hvor virksomheden blev etableret, var en primære aktivitet at afholde skrive- og illustrator-workshops på skoler for at vække børns – i folkeskolealderen – interesse for litteraturen samt skabe et forum, hvor skrive-udfordrede elever fik succes med at byde ind med idéer.

2019

I juli 2019 afviklede vi den første workshop på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense.

2020

I december 2020 besluttede vi at adskille virksomhed og hjertesag. Det skete ved, at vi omdøbte virksomheden til Den Lille Forfatter og lod Sommerfugleeffekten være en 100 % hjertesag.


Da Sommerfugleeffekten fortsat er virksomhedens (DLF) hjertesag, er CVR.nr. stadig 39715139.

Retningslinjer

Sommerfugleeffekten laver udelukkende projekter til og med børn og unge, der er tilknyttet børnehospitaler og/eller børnepsykiatrien. Det er hverdagen for disse børn og unge, som vi ønsker at kunne bidrage til at løfte. Det gør vi med kreative indspil, som vi løbende igangsætter. Det er blandt andet også her, at synergien mellem Sommerfugleeffekten og Den Lille Forfatter bliver tydelig. For hvor vi med Sommerfugleeffekten arbejder med børn og unge knyttet til sygehuse og psykiatrien, arbejder vi med selv samme målgruppe ved Den Lille Forfatter. 


Gennem SkoleForløb, og undervisningsmateriale, som vi udvikler til skolerne, har vi fokus på psykiske udfordringer hos børn og unge under temaet ’Sundhed’. Her kan børn og unge enten spejle sig i andres psykiske udfordringer, eller udvide deres viden og opmærksomhed herom.

Formål

Formålet med Sommerfugleeffekten er at bygge bro mellem sundhed og kultur samt udbrede forståelse for og kendskab til, hvordan en hverdag med psykiske eller fysiske udfordringer er for børn og unge. 

Rammer

De fysiske rammer for vores workshops og aktiviteter er altid på det enkelte sygehus eller den

psykiatriske afdeling. 


De værk, som vi laver, præsenteres uden for rammerne af workshoppen, da hensigten er at sprede de vigtige budskaber, som sommerfuglens vingeslag kan flytte bjerge på den anden side af kloden. 


Også kaldet Sommerfugleeffekten (et fænomen). Herfra kommer navnet på hjertesagen. 

Regler

Som hovedregel afvikles alle workshops på børnehospitaler og ved Børne- og Ungdomspsykiatri frivilligt.


Honorarer søges der kun støtte til i forbindelse med større projekter, eksempelvis udsmykningsprojektet, Puzzle Cloud, hvor der afsættes mange arbejdstimer uden for workshoppen til udvikling af det fysiske værk. 


Modtaget støtte dækker udgifter til grafiker, korrektur, o.lign. opgaver, som skal løftes, da visionen er, at Sommerfugleeffekten til enhver tid skal repræsenteres og fremstå seriøs og professionel. 


Støtten går desuden til indkøb af materialer, såsom papirlanterner, LED-lys, batterier m.m., som skal bruges ved afvikling af projekterne.

Økonomi

Sommerfugleeffekten har – ligesom Den Lille Forfatter – bogholder og statsautoriseret revisor (BDO Danmark).


Hjertesagen har sin helt egen afdeling i regnskabsprogrammet e-conomic, hvor al støtte, som modtages,

er momsfritaget, idet afdelingen ikke opererer med salg af nogen art. 


Udsmykningen, Puzzle Cloud, er blevet doneret til Odense kommune, hvor planen er at finde et permanent sted efter den 31. juli. 


Regnskabet er 100 % transparent. Til enhver tid kan bidragsydere få indsigt i brugen af deres støtte.